Saper

Saper

Saper jest to człowiek, który specjalizuje się w rozładowywaniu materiałów wybuchowych. Jest to osoba, która rozładowuje materiał wybuchowy. Jest to rozbrajanie, które opiera się na fachowym neutralizowaniu niewybuchów. Można powiedzieć, że saperzy działają nie tylko na co dzień, ale również są oni niezbędni w pracy armii. Grupuje ich pododdział wojsk inżynieryjnych. Celem ich pracy okazuje się wysadzanie materiałów niewybuchów, a także rozminowywanie ich. Ma to umożliwić oczyszczanie terenu z wielorakich przedmiotów, które są niebezpieczne, ponieważ mogą ulec wybuchowi. Warto wiedzieć, że kiedyś zadaniami saperów, na przykład w trakcie działań wojennych, było minowanie gruntu oraz obiektów różnego typu. Wysadzane przez minerów były obiekty, infrastruktura, ale także mosty. Ponadto nie zapominajmy także o tym, że istnieje nadal wiele saperskich pułapek, co jest bardzo ważne chociażby z tego względu, że niespodziewanie któreś z pozostałych niewypałów mogą ulec wybuchowi, a to może zakończyć się tragicznie.

Warto wiedzieć, że generalnie obowiązuje Dzień Sapera czyli dzień ustanowiony przez Wojsko Polskie. Jest to dzień obchodzony 16 kwietnia. Pierwszy raz Dzień Sapera był celebrowany w roku 1946.

- autor artykułu