miny ceramiczne

miny ceramiczne

Życie króla można zobaczyć w wielu sztukach i przedstawiają króla z różnych bóstw i prowadzenie ceremonii religijnych. Wiele kamienne płaskorzeźby zostały odkryte w królewskich miejsc w Nimrud i Khorsabad. Asyria rzeźby osiągnęła wysoki poziom wyrafinowania w nowoasyryjskiej okresie. Nawet niektóre cenna biżuteria jak klejnoty zostały znalezione w grobach królewskich. Niewielka mniejszość uważa, że ??nie ma dowodów na istnienie starożytnych teleskopów, a to jest dobry przykład, aby pokazać dokładność asyryjskiej astronomii. Gdy walczył wiele lat, aby uzyskać kontrolę nad innymi kulturami, mają pewne unikalne sprzętu wojskowego, jak również. Wszyscy ci, sprzęt wojskowy były innowacyjne i ciężka kawaleria, machiny oblężnicze i saperzy kilka przykładów dla nich.

Na początku używali akadyjskim jako język mówiony i powstała pod wpływem Sumerów i Akadyjczycy. Później został zastąpiony przez sumeryjskich i nadal ich święte, uroczysty, język literacki i naukowy. W późniejszym wieku Asyryjczycy były w stanie rozwijać swoje imperium w dużym stopniu. Asyryjczycy słusznie obawiać się Babilończyków, ponieważ w końcu Babilończycy z pomocą Medów zniszczył imperium asyryjskiego i spalone Ninevah, który był stolicą w tym czasie.


- autor artykułu